OBP

KATALOG - WIDEOSFERA - KSIĘGOSFERA - LINKOSFERA - INFOSFERA - MIASTOSFERA - SŁOWOSFERA

Sukcesywna dostawa książek w roku 2010

Sukcesywna dostawa książek (nowości i wznowień) w wersji drukowanej z zakresu literatury polskiej i obcej z uwzględnieniem literatury dla dzieci i młodzieży, i książek mówionych na nośnikach CD i CD-Rom, do Oleskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnie w roku 2010.

Nr ZP-1/2010

INFORMACJA O WYBORZE NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zaproszenia do składania ofert na
"Sukcesywną dostawę książek"

Oleska Biblioteka Publiczna w Oleśnie uprzejmie informuje, że w postępowaniu nr ZP-1/2010 na Sukcesywną dostawę książek wybrano ofertę firmy: PLATON Sp. z o. o., ul. Kolejowa 19,21, 01-217 Warszawa - zaproponowany rabat wynosi 33.3%, liczba współpracujących wydawnictw 338.

1. Protokół z zapytania ofertowego na: Sukcesywna dostawa książek. Pobierz plik >>>> 80KB

Zaproszenie do składania ofert

Sukcesywna dostawa książek (nowości i wznowień) w wersji drukowanej z zakresu literatury polskiej i obcej z uwzględnieniem literatury dla dzieci i młodzieży, i książek mówionych na nośnikach CD i CD-Rom, do Oleskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnie w roku 2010.

1. Zaproszenie do składania ofert. Pobierz plik >>>> 80KB
2. Zał. nr 1. Formularz ofertowy. Pobierz plik >>>> 30KB
3. Zał. nr 2. Wykaz wydawnictw. Pobierz plik >>>> 34KB
4. Zał. nr 3. Projekt umowy. Pobierz plik >>>> 48KB
[Zmodyfikowano: 29.03.2010 r. Dodano: 09.03.2010 r.]<Copyright by Oleska Biblioteka Publiczna